Home | Publicaties | Overige publicaties | 2010 - 2017 | 2010 | Voorbeeldreglement Ondernemingsraden

Voorbeeldreglement Ondernemingsraden met toelichting en bijlagen

februari 2010 (versie januari 2012)

De meest recent geactualiseerde versie van het Voorbeeldreglement Ondernemingsraden is in 2015 uitgebracht. 

De Sociaal-Economische Raad (SER) draagt zorg voor een aantal informatieve publicaties op het terrein van de medezeggenschap. Daartoe behoort ook het Voorbeeldreglement Ondernemingsraden (hierna ook Voorbeeldreglement OR) met toelichting en bijlagen. Daarin wordt uitleg gegeven van wat de Wet op de ondernemingsraden (WOR) voorschrijft.

Voorbeeldreglement OR

 

Download:Volledig voorbeeldreglement (1438 kB)

Deze editie van het Voorbeeldreglement OR is een geactualiseerde versie van de uitgave van 2004. De tekst van de WOR is aangepast aan de wijzigingen van de WOR en het Burgerlijk Wetboek (BW) tot 27 november 2009. De bijlagen zijn geactualiseerd.

Een OR is verplicht een reglement te maken waarin regels zijn opgenomen voor een correct verloop van de OR-verkiezingen en voor een goede werkwijze van de OR. De opgenomen modelreglementen en hun toelichtingen reiken suggesties aan en kunnen als voorbeeld dienen voor ondernemingsraden om dergelijke reglementen op te stellen.

Een goed functionerende ondernemingsraad is van belang voor de onderneming als geheel. Ik vertrouw erop dat het nieuwe Voorbeeldreglement Ondernemingsraden hierbij een nuttige functie kan vervullen voor zowel ondernemingsraden als ondernemers.

Het Voorbeeldreglement Ondernemingsraden is opgesteld onder auspiciën van de SER-commissie Arbeid, Onderneming en Medezeggenschap onder voorzitterschap van prof.mr. P.F. van der Heijden. 

Voorbeeldreglement Ondernemingsraden
Model Rules of Procedure for Works Councils (2015)
Alles over het thema