Leidraad personeelsvertegenwoordiging

februari 2010

De meest recent geactualiseerde versie van de Leidraad PVT is in 2015 uitgebracht.

De Sociaal-Economische Raad (SER) draagt zorg voor een aantal informatieve publicaties op het terrein van de medezeggenschap. Daartoe behoort ook de Leidraad personeelsvertegenwoordiging (pvt), dat een modelreglement voor de pvt bevat met toelichting en bijlagen, met een uitleg van wat in de Wet op de ondernemingsraden (WOR) is geregeld voor de pvt. Deze editie van de leidraad is een geactualiseerde versie van de uitgave van 1999.
De wetsartikelen, in deze leidraad, bevatten verwijzingen naar de meest recente wettekst uit overheid.nl.

Download:
System.Xml.Xsl.XslTransformException: An error occurred during a call to extension function 'GetUrl'. See InnerException for a complete description of the error. ---> System.ApplicationException: You should at least and at most supply 1 item as source to generate a item
  at SER.Internet.Classes.UrlUtil.GetUrlOriginal(XPathNodeIterator ni)
  at SER.Internet.Classes.UrlUtil.GetUrl(XPathNodeIterator ni)
  --- End of inner exception stack trace ---
  at System.Xml.Xsl.Runtime.XmlExtensionFunction.Invoke(Object extObj, Object[] args)
  at System.Xml.Xsl.Runtime.XmlQueryContext.InvokeXsltLateBoundFunction(String name, String namespaceUri, IList`1[] args)
  at <xsl:template name="DisplayLinks">(XmlQueryRuntime {urn:schemas-microsoft-com:xslt-debug}runtime, XPathNavigator {urn:schemas-microsoft-com:xslt-debug}current, String ids)
  at <xsl:template match="*" mode="main">(XmlQueryRuntime {urn:schemas-microsoft-com:xslt-debug}runtime, XPathNavigator {urn:schemas-microsoft-com:xslt-debug}current)
  at <xsl:template match="*">(XmlQueryRuntime {urn:schemas-microsoft-com:xslt-debug}runtime)
  at Root(XmlQueryRuntime {urn:schemas-microsoft-com:xslt-debug}runtime)
  at System.Xml.Xsl.XmlILCommand.Execute(Object defaultDocument, XmlResolver dataSources, XsltArgumentList argumentList, XmlWriter writer)
  at System.Xml.Xsl.XslCompiledTransform.Transform(IXPathNavigable input, XsltArgumentList arguments, XmlWriter results)
  at Mvp.Xml.Common.Xsl.MvpXslTransform.TransformToWriter(XmlInput defaultDocument, XsltArgumentList xsltArgs, XmlWriter xmlWriter)
  at Mvp.Xml.Common.Xsl.MvpXslTransform.Transform(XmlInput input, XsltArgumentList arguments, XmlOutput output)
  at Sitecore.Web.UI.WebControls.XslFile.DoRender(HtmlTextWriter output, Item item) Xsl file could not be processed: /xsl/internet/AdvicePage.xslt

Alles over het thema