Leidraad personeelsvertegenwoordiging

februari 2010

De meest recent geactualiseerde versie van de Leidraad PVT is in 2015 uitgebracht.

De Sociaal-Economische Raad (SER) draagt zorg voor een aantal informatieve publicaties op het terrein van de medezeggenschap. Daartoe behoort ook de Leidraad personeelsvertegenwoordiging (pvt), dat een modelreglement voor de pvt bevat met toelichting en bijlagen, met een uitleg van wat in de Wet op de ondernemingsraden (WOR) is geregeld voor de pvt. Deze editie van de leidraad is een geactualiseerde versie van de uitgave van 1999.
De wetsartikelen, in deze leidraad, bevatten verwijzingen naar de meest recente wettekst uit overheid.nl.

Download:Volledige Leidraad (615 kB)

Het is niet verplicht voor de pvt een reglement te maken. Niettemin kan het verstandig zijn, met name voor de verkiezingen van de pvt en voor haar werkwijze, bepaalde regels op te stellen. Dergelijke regels kunnen het functioneren van de pvt binnen de onderneming ten goede komen. De SER wil daarom aan pvt’en en ondernemers suggesties aanreiken voor dergelijke regels. Die suggesties zijn opgenomen in het modelreglement, dat voorzien is van een toelichting.

Een goed functionerende personeelsvertegenwoordiging is van belang voor de onderneming als geheel. Ik vertrouw erop dat de nieuwe Leidraad personeelsvertegenwoordiging hierbij een nuttige functie kan vervullen voor zowel pvt’en als ondernemers.

De Leidraad personeelsvertegenwoordiging is opgesteld onder auspiciën van de SER-commissie Arbeid, Onderneming en Medezeggenschap onder voorzitterschap van prof.mr. P.F. van der Heijden.
 

Leidraad personeelsvertegenwoordiging
Alles over het thema