Home | Kooldioxide

Kooldioxide

Uitleg van de gebruikte afkortingen


Werkprogramma EU
01-01-2007
9000 milligram per kubieke meter Tijd gewogen gemiddelde over 8 uur / 5000 parts per million (aantal deeltjes per miljoen deeltjes lucht) Tijd gewogen gemiddelde over 8 uur
Scientific Committee for Occupational Exposure Limits (SCOEL)
De grenswaarde is gebaseerd op Richtlijn 2006/15/EG van 7 februari 2006. Deze grenswaarde werd al ingevoerd op 1-10-1978 gebaseerd op de ACGIH.


Grenswaarden Duitsland-AGS
02-07-2009
5000 parts per million (aantal deeltjes per miljoen deeltjes lucht) Tijd gewogen gemiddelde over 8 uur / 9100 milligram per kubieke meter Tijd gewogen gemiddelde over 8 uur
Duitsland AGS
TRGS 900


Grenswaarden Denemarken
5000 parts per million (aantal deeltjes per miljoen deeltjes lucht) Tijd gewogen gemiddelde over 8 uur / 9000 milligram per kubieke meter Tijd gewogen gemiddelde over 8 uur
Arbejdstilsynet; Grænseværdier for stoffer og materialer, augustus 2007 (publicatie C.0.1)


Grenswaarden Finland
5000 parts per million (aantal deeltjes per miljoen deeltjes lucht) Tijd gewogen gemiddelde over 8 uur / 9100 milligram per kubieke meter Tijd gewogen gemiddelde over 8 uur
Julkaisuja 2007:4


Grenswaarden Frankrijk
5000 parts per million (aantal deeltjes per miljoen deeltjes lucht) Tijd gewogen gemiddelde over 8 uur / 9000 milligram per kubieke meter Tijd gewogen gemiddelde over 8 uur
Valeurs limites d'exposition professionnelle aux agents chimiques en France; INRS ED 984; juni 2008


Grenswaarden Verenigd Koninkrijk
01-10-2007
5000 parts per million (aantal deeltjes per miljoen deeltjes lucht) Tijd gewogen gemiddelde over 8 uur / 9150 milligram per kubieke meter Tijd gewogen gemiddelde over 8 uur / 15000 parts per million (aantal deeltjes per miljoen deeltjes lucht) Tijd gewogen gemiddelde over 15 minuten / 27400 milligram per kubieke meter Tijd gewogen gemiddelde over 15 minuten
Groot-Brittannië
EH40/2005


Grenswaarden Noorwegen
5000 parts per million (aantal deeltjes per miljoen deeltjes lucht) Tijd gewogen gemiddelde over 8 uur / 9000 milligram per kubieke meter Tijd gewogen gemiddelde over 8 uur
Administrative normer for forurensning i arbeidsatmosfaere; 13. utgave november 2009; Arbeidstilsynet


Grenswaarden Oostenrijk
5000 parts per million (aantal deeltjes per miljoen deeltjes lucht) Tijd gewogen gemiddelde over 8 uur / 9000 milligram per kubieke meter Tijd gewogen gemiddelde over 8 uur / 10000 parts per million (aantal deeltjes per miljoen deeltjes lucht) Tijd gewogen gemiddelde over 15 minuten / 18000 milligram per kubieke meter Tijd gewogen gemiddelde over 15 minuten
Grenzwerteverordnung 2007 - GKV 2007


Grenswaarden Zweden
01-10-2005
5000 parts per million (aantal deeltjes per miljoen deeltjes lucht) Tijd gewogen gemiddelde over 8 uur / 9000 milligram per kubieke meter Tijd gewogen gemiddelde over 8 uur / 10000 parts per million (aantal deeltjes per miljoen deeltjes lucht) Tijd gewogen gemiddelde over 15 minuten / 18000 milligram per kubieke meter Tijd gewogen gemiddelde over 15 minuten
AFS 2005:17


Grenswaarden Zwitserland
5000 parts per million (aantal deeltjes per miljoen deeltjes lucht) Tijd gewogen gemiddelde over 8 uur / 9000 milligram per kubieke meter Tijd gewogen gemiddelde over 8 uur
SuvaPro Grenzwerte am Arbeitsplatz 2009


Grenswaarden België
5000 parts per million (aantal deeltjes per miljoen deeltjes lucht) Tijd gewogen gemiddelde over 8 uur / 9131 milligram per kubieke meter Tijd gewogen gemiddelde over 8 uur / 30000 parts per million (aantal deeltjes per miljoen deeltjes lucht) Tijd gewogen gemiddelde over 15 minuten / 54784 milligram per kubieke meter Tijd gewogen gemiddelde over 15 minuten
Belgisch Staatsblad 19 mei 2009; N. 2009 - 2065


Grenswaarden Spanje
5000 parts per million (aantal deeltjes per miljoen deeltjes lucht) Tijd gewogen gemiddelde over 8 uur / 9150 milligram per kubieke meter Tijd gewogen gemiddelde over 8 uur
Límites de Exposición Profesional para Agentes Químicos en España, Mayo 2010; Ministerio de Trabajo e Inmigración, INSHT